Hakk?m?zda


Tarih?e

Meslek hayat?na 1986 y?l?nda Bursa'da ba?layan ve devam eden genel müdürümüz ENVER ü?üNCü taraf?ndan 30.01.2006 tarihinde Bursa merkezli olarak kurulan ü?-EN GüMRüK Mü?AV?RL??? LTD.?T?. alan?nda deneyimli kadrosu ile tüm TüRK?YE'de mü?terilerine hizmet vermekten büyük keyif duymaktad?r. ü?-EN GüMRüK Mü?AV?RL???, mü?terilerine Gümrük Kanunlar? ?er?evesinde, mü?teri memnuniyetini benimseyen ekibiyle ve en son teknolojik donan?mla, h?zl? ve ?a?da? gümrükleme hizmeti vermek amac?yla kurulmu?tur.

Misyon

Hizmet verdi?imiz alanlarda, ihtiya?lar ?l?üsünde ??züme k?sa sürede ula?mak ve kalite anlay???m?zdan ?dün vermeden sürdürülebilir hizmet vermek.

Vizyon

Uluslararas? ?l?eklerde kaliteli ve yenilik?i bak?? a??s?yla, Gümrükleme alan?nda, hizmette lider olmak.

Kalite Politikam?z

ü?-EN GüMRüK Mü?AV?RL??? mü?terilerilerinin ihtiya? ve beklentilerine uygun, kaliteli hizmet sunma esas?n? benimsemi?tir.

D?kümanlarVekaletname ?rne?i ??in T?klay?n.

?nsan Kaynaklar?

info@uc-en.com.tr adresine Cv G?nderebilirsiniz.

?leti?im

Bursa Merkez ?ube & Gemlik ?ube ?leti?im Adreslerimiz.

Bursa Merkez ?ube

Emek Zekai Gümü?di? Mah. Mare?al Fevzi ?akmak Cad. No:14 ?i?dem Apt. D:10

Osmangazi/Bursa

Tel: (0224) 241 38 58 - Fax: (0224) 241 38 56

Gemlik ?ube

Bursa Serbest B?lgesi ?imta? Fabrikas?

Gemlik/Bursa

Tel: (0224) 524 87 58


Web Designed Oct24


replica watches| uk replica watches| replica watches| replica watches uk|